Kids Wear Bursa, Bursa Çocuk Giyimcileri Firma Rehberi
! Lütfen Giriş Yapınız
Türkçe   English   Deutsch   Russian   
VİTRİNDEKİLER
 Kelime
 Nerede
Alfabetik Firma Listesi

Detaylı Arama
TASARIMCILARA ÖZEL
 
KidsWearBursa.com Üyelik Sözleşmesi

www.kidswearbursa.com

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme www.kidswearbursa.com web sitesi üzerinden ürün/ mal/ hizmet alım ve/ veya satım konusunda teklif vermek, ilan yayınlamak, firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak isteyen bireysel veya kurumsal kullanıcı ve üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Üyelik ve Kullanım Şartları

Üye : www.kidswearbursa.com  tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak amacı ile “Üyelik Formu” doldurarak ücretli paketlerden birini seçerek, ödemesini yaparak www.kidswearbursa.com web sitesine kayıt yaptıran kullanıcıları kapsar. Paket çeşitleri ve detayları www.kidswearbursa.comda yer almaktadır. Üyelik www.kidswearbursa.com ‘un üye girişi bölümünden üye olmak isteyen kişi tarafından www.kidswearbursa.com ‘a üye olmak için istenilen bilgilerinin verilmesi ve bu bilgilerin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve www.kidswearbursa.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. 

www.kidswearbursa.com‘a gönderilen veya girilen bilgilerin doğruluğundan üye sorumludur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. www.kidswearbursa.com doğru olmayan ve/ veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın www.kidswearbursa.com’ dan kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir.

Her bir üye kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, www.kidswearbursa.com’ un  diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

Üye, www.kidswearbursa.com üzerinde oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların, mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi,yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vs.), pornografi içermemesi, kişilik haklarına saldırıda bulunulmaması, yanıltıcı bilgiler içermemesi, yasalara aykırı (uyuşturucu madde, silah, patlayıcı madde vs.) ürün içermemesi, virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama, www.kidswearbursa.com  içerisinde yayınlanmakta olan metinleri, resimleri, fotoğrafları, videoları, ikonları, veritabanı, çoğaltmama, kopyalamama, dağıtmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar. www.kidswearbursa.com bu şartlara uyulmaması durumunda Üyenin üyeliğini durdurma, Üyenin ilanlarını yayınlamama ve yayındaki ilanlarını kaldırma hakkına sahiptir.

Üyeler; www.kidswearbursa.comun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

www.kidswearbursa.com üyeler ve diğer kullanıcılar arasında ürünler, hizmetler ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım yapıldığı sanal buluşma ortamıdır. www.kidswearbursa.com‘un başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. www.kidswearbursa.com web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde www.kidswearbursa.com’un taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

Üye, iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Üye, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. Üyelerin, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirecekleri  www.kidswearbursa.com üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.kidswearbursa.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üyelerin, www.kidswearbursa.com’ da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelen kendilerinin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan www.kidswearbursa.com’ un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

www.kidswearbursa.com üyelerin eklediği ürün, firma, hizmet, resim ve bilgi vs. doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

www.kidswearbursa.com, üyelerin eklediği bilgilerin, resimlerin, grafiklerin, fotoğrafların, videoların www.kidswearbursa.com’ da yayınlanma şekline, bilgilerin hangi kategori altında yayınlanacağına karar verme ve değiştirme hakkına sahiptir. www.kidswearbursa.com  kategorilerin içeriği ile uyumlu olmayan, uygunsuz ve müstehcen içeriği olan bilgileri eklememe ve kaldırma hakkına sahiptir ve bu tip bilgilerden doğacak zarar ve hukuki yükümlülüklerden üye sorumludur.

Üye, yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/ malı/ hizmeti ilan olarak arz edemeyeceği www.kidswearbursa.com  aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/ veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler, eylemler www.kidswearbursa.com  tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikte ihracına karar verilen üyenin daha önce ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk üyeye aittir. Herhangi bir sebeple www.kidswearbursa.comun bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/ veya dolaylı, maddi ve/ veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır. 
 

www.kidswearbursa.com aracılığı ile satın alınan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde üyeler sorumludur. Bu hususta www.kidswearbursa.com muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir. Satın aldığı ürün/ malı/ hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan üye, teslim aldığı malın/ ürünün/ hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ ürünü satın aldığı satıcı üyeye yöneltecektir. 
 

Sözleşmeye aykırılık hallerinde  www.kidswearbursa.com’un maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. 
 

İşbu sözleşme www.kidswearbursa.com web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/ durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme, www.kidswearbursa.com’ da yapılan faaliyetin sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. www.kidswearbursa.com, işini, ticari ortaklığını ve www.kidswearbursa.com web sitesi alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. 
 

Üye ;  www.kidswearbursa.com’un, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde üyelerin bilgilerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/ özel/ ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun  www.kidswearbursa.com’ dan tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder 
 

Üye; www.kidswearbursa.com tarafından sağlanan ya da sağlanacak ücretli hizmetlerden yararlanmaya başladıktan sonra bu aldığı hizmetten vazgeçme hakkına sahip değildir ve hangi bir sebeple olursa olsun ödediği ücreti iade olarak geri isteyemez. Üye; ücretli hizmetler için www.kidswearbursa.com’un o hizmet için daha önceden belirleyerek ilan etmiş olduğu miktarda ücreti ödemek zorundadır. www.kidswearbursa.com, üyelerin yararlandıkları hizmet ücretlerini www.kidswearbursa.com’ da ilan edecektir 
 

www.kidswearbursa.com yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımına, içeriğine, üye tarafından girilen bilgilerin hangi alt sayfalarda yayınlanacağına www.kidswearbursa.com karar verir. Firma ve ürün tanıtımı yapan üyenin eklediği web site adreslerinin, üye tarafından eklenen diğer linklerin, www.kidswearbursa.com tarafından link verilen sitelerdeki bilgilerin doğruluğundan www.kidswearbursa.com sorumlu değildir. 
 

Üyeler, www.kidswearbursa.com’ a verdikleri bilgileri "Gizlilik Politikası" çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırlar. 
 

www.kidswearbursa.com, ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme, hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırma ve değiştirme hakkına sahiptir. 
 

www.kidswearbursa.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda  www.kidswearbursa.com’ da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. www.kidswearbursa.com, dilediği zaman işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 
 

www.kidswearbursa.com sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse www.kidswearbursa.com bu konuda bir sorumluluk yüklenmez. 
 

www.kidswearbursa.com üye bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 
 

www.kidswearbursa.com’ da yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar, yazılım ve kodlar izinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde www.kidswearbursa.com zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır. 
 

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  www.kidswearbursa.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda www.kidswearbursa.com tarafından yürütülen ücretli ve ücretsiz hizmetleri istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda www.kidswearbursa.com hizmetlerini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir. 
 

İşbu sözleşme üye, www.kidswearbursa.com’ a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder ve üyenin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer. 
 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 
 
 
Ana Sayfa l Firma Kaydet l Firma Girişi l Yardım l İletişim l Alfabetik Firma Listesi l Üyelik Sözleşmesi l Üyelik Tipleri l Dış Ticaret
      RSS
Copyright © 2009. KidsWearBursa
Tüm Hakları Saklıdır.
S.F. Company
BursaSOFT Bilgisayar Yazılım ve Donanım Hizmetleri